28 kesäkuun, 2021 IT Elenium

Millaista on jäteasemien palvelu tulevaisuudessa?

Tulevaisuudessa kuluttajat odottavat yhä vahvemmin kokonaisvaltaista palvelua myös paikallisilta jäte- ja kierrätysasemiltaan. Miehitetyillä asemilla laadukasta palvelua on jo saatavilla, mutta kenttää tulevat muuttamaan 24/7 avoinna olevat itsepalveluasemat, joilla voidaan asioida sujuvasti silloin kun asiakkaalle itselleen parhaiten sopii. Asemilla tullaan yhä enemmän käyttämään havainnollista ja personoitua opastusta sekä ottamaan käyttöön esimerkiksi mobiilisovelluksia, jotka helpottavat asiointia ja joiden kautta jäteastioiden tyhjennyksiä voidaan tilata helposti muutamalla klikkauksella.

Jäte- ja kierrätysalalla tulevat pärjäämään parhaiten ne toimijat, jotka muuttuvat aikojen mukana ja uudistavat toimintaansa vastaamaan nykypäivän kysyntää ja tarpeita.

Miten Lakeuden Etappi on vastannut tulevaisuuden palvelutarpeisiin Seinäjoen uudessa RE-pisteessä?

Lakeuden Etapin RE-piste on kokonaan uudenlainen palvelukonsepti, jonka avulla yhtiö vastaa kiertotalouden kasvaneisiin kierrätystavoitteisiin ja samalla laajentaa asiakkailleen tarjoamiaan palveluita. Eleniumin toimesta kehitetyt Android- ja iOS-sovellukset ja taustajärjestelmät mahdollistavat kokonaan uudenlaisen itsepalveluasioinnin Seinäjoen RE-pisteellä.

Mobiilisovellusta ja itsepalvelua hyödyntävät asiakkaat tunnistetaan rekisterikilven perusteella, jolloin aseman alueen puomi avautuu ja kuorma veloitetaan suoraan asiakkaan ilmoittamalta maksukortilta. Paikan päällä personoidut ja havainnolliset opastukset opastavat asiakasta oikealle reitille riippuen siitä, mitä jätelajikkeita asiakas on mobiilisovelluksen kautta ilmoittanut asemalle tuovansa. Esimerkiksi jos rekisterinumero MYY-906 on ilmoittanut tuovansa risuja, opastenäyttö ohjaa ajamaan puutarhajätteen keräyspisteelle.

Data kuormaliikenteestä on aina saatavilla ja se voidaan viedä myös ulkopuolisille raportointialustoille. Kokonaisuutena ratkaisu ohjaa jätteiden tarkempaan lajitteluun, lisää materiaalitietoisuutta sekä edistää kierrätystä ja ympäristöystävällistä jätteen käsittelyä.

Ei pelkästään kustannussäästöjä vaan myös parempaa palvelua

Eleniumin MaterialPort -järjestelmä ja siihen kehitetyt teknologiat hyödyntävät dataa erilaisista lähteistä ja mahdollistavat aiempaa tehokkaammat ratkaisut jätteen hyödyntämiseen ja sujuvampaan asiakaskokemukseen. Palveluprosessien virtaviivaistaminen vähentää manuaalisia vaiheita ja tekee asioinnista helpompaa. Ratkaisujen avulla ohjataan kuluttaja-asiakkaita lajittelemaan jätteensä etukäteen, mikä edistää nykypäivän kierrätystavoitteiden saavuttamista. Kokonaisuutena asiakkaille voidaan nyt tarjota erinomaista palvelua samalla kun jätehuoltoyhtiö säästää asemien operointikustannuksissa.

Elenium on MaterialPort -järjestelmällään edelläkävijä jätehuollon kokonaisratkaisujen tarjoamisessa jätekeskus- ja jäteasemakäyttöön. Kaikki ydintoiminnot löytyvät samasta järjestelmästä ja voidaan integroida monen tyyppisiin kenttälaitteisiin. Teemmekin tiivistä yhteistyötä ja tuotekehitystä yhdessä alan johtavien toimijoiden kanssa, nyt ja tulevaisuudessa.

Haluatko kuulla lisää jäteasemien automatisoinnista?
Ota yhteyttä