Work

Vestia Oy on 16 kunnan yhteisesti omistama Pohjois-Pohjanmaalla toimiva jätehuoltoyhtiö. Vestia vastaa lakisääteisten jätehuoltopalveluiden tarjoamisesta omistajakuntiensa alueella.

Vestia lähti yhdessä neljän muun kunnallisen jätehuoltoyhtiön ja Elenium Oy:n kanssa uudistamaan jätehuoltokeskusten toiminnasta vastaavia järjestelmiä yhteishankeella, jonka lopputuloksena kehitettiin ja otettiin käyttöön MaterialPort-toiminnanohjausjärjestelmä. 

MaterialPort Center Ylivieskan jätehuoltokeskuksessa

MaterialPort Center-toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä Vestian Ylivieskan jätehuoltokeskuksessa. MaterialPort sisältää sähköisen siirtoasiakirjan, jonka avulla saapuvasta kuljetuksesta saadaan tieto järjestelmään jo ennen kuljetukseen siirtymistä. Sähköinen siirtoasiakirja helpottaa punnitustoimintoja käyttävien asiakkaiden ja Vestian asiakaspalvelijoiden työtä. Punnituksen voi tehdä kuljettaja mobiilisti tai asiakaspalvelija omalta päätteeltään. Mahdolliset kuormantarkastukset ja muutokset tuotetietoihin voidaan tehdä modernin ja helppokäyttöisen mobiili- tai desktop-käyttöliittymän kautta.

Muita merkittäviä ominaisuuksia ovat varastonhallintaan ja raportointiin liittyvät toiminnot, jotka helpottavat jätehuoltokeskuksen operointiin liittyvää työtä.

Work