Work

MaterialPort on kehitetty yhdessä Lakeuden Etapin, Vestian, Rosk’n Rollin, Pirkanmaan jätehuollon ja Lounais-Suomen jätehuollon kanssa, joten se vastaa hyvin kaikkien vastaavissa toimintaympäristöissä operoivien yhtiöiden tarpeisiin.

MaterialPort ja sen lisäosat tuovat merkittäviä hyötyjä jätehuoltoyhtöiden päivittäiseen operointiin. Useat järjestelmän päätoiminnot, kuten sähköiset siirtoasiakirjat, kuormantarkastus, viranomaisraportointi tai varastonhallinta, ovat aiemmin vaatineet oman erillisen sovelluksensa. MaterialPortin myötä tarve poistuu ja kaikkia hallinnoidaan kätevästi ja helposti yhden, pilvipalveluna toimivan järjestelmän kautta. 

Vaakojen operoinnissa toiminta tehostuu MaterialPortin myötä merkittävästi uuden, jätehuoltoyhtiöiden kanssa yhteisesti määritellyn toimintalogiikan ansiosta. Lisäksi järjestelmä sisältää monipuoliset toiminnot järjestelmän ja sen käyttäjien hallinnointiin, monipuoliset varastonhallinnan toiminnot, viranomaisraportit sekä jätekuljetuksilta vaadittavan siirtoasiakirjan sähköisessä muodossa. Lain vaatimukset GDPR:ään liittyen on myös valmiiksi huomioitu.

MaterialPortiin on mahdollista saada myös monipuolisia lisäosia, jotka laajentavat käyttömahdollisuuksia entisestään. MaterialPort Station -lisäosan avulla käyttöä voi laajentaa jäteasemiin ja kuluttajakäyttöön erillisen mobiilisovelluksen avulla. Jätehuoltokeskuksissa ja jäteasemilla asiointia voi automatisoida pidemmälle ottamalla käyttöön  MaterialPort Lense -rekisterikilventunnistuspalvelun, MaterialPort Control -kulunvalvontalisäosan sekä MaterialPort Signage -infonäyttösovelluksen.

Work