Work

MaterialPortilla on kehitetty innovaatiokumppanuutena ja sillä on merkittävä osa Suomen julkisista jätehuoltoyhtiöistä asiakkainaan. Kehitystyön lähtölaukauksena on ollut tarve kokonaan uudelle, toimialaa uudistavalle järjestelmälle. Järjestelmän määrittelystä ovat vastanneet yhteisesti Elenium Oy ja järjestelmän ensimmäiset tilaajayhtiöt eli Lakeuden Etappi, Pirkanmaan Jätehuolto, Vestia, Rosk’n Roll ja Lounais-Suomen Jätehuolto. 

Näin yhteisenä ponnistuksena toteutetusta järjestelmästä on saatu erilaiset toiminta- ja laiteympäristöt huomioiva kokonaisuus. MaterialPort onkin toimialasta riippumatta varma valinta kaikkialle, missä tarvitaan punnitus- ja varastonhallinnan kokonaisuudet sisältävää järjestelmää.

Work