Work

Siirrä tiedot sujuvasti järjestelmästä toiseen

Järjestelmäintegraatiot mahdollistavat tiedonsiirron joustavasti useiden järjestelmien välillä. MaterialPort integroituu valmiiksi useisiin eri järjestelmiin, tärkeimpänä vaakajärjestelmät, joiden kautta punnitustiedot siirretään MaterialPort järjestelmään reaaliajassa. 

Muita integroitavia järjestelmiä voivat olla laskutusjärjestelmät, BI-raportointijärjestelmät, muut toiminnanohjausjärjestelmät, kolmansien osapuolten tietojärjestelmät, sähköisen siirtoasiakirjan tuottavat järjestelmät ja muut toimialan käytössä olevat palvelut tai tuotteet. Edellytyksenä uusien integraatioiden toteuttamiselle on mahdollisuus integroitua ulkopuolisiin järjestelmiin valmiiden rajapintojen kautta tai uusien rajapintojen kehitysmahdollisuus näihin järjestelmiin.

Work