Päivätty 31.08.2022

Tämä dokumentti on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisteriseloste Elenium Oy:n markkinointirekisteristä.

1. Rekisterinpitäjä
Elenium Oy
Aleksanterinkatu 29B 8A
33100 Tampere
Y-tunnus: 2626425-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Joonas Jokinen joonas.jokinen@elenium.fi

3. Rekisterin nimi
Elenium Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Rekisteriä käytetään Elenium Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointiin nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Rekisterin käyttö on yrityksen oikeutettu etu. Käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on mahdollisuus kieltäytyä markkinoinnin vastaanottamisesta sähköisesti.

5. Rekisteröidyt
Rekisteröidyt ovat nykyisten asiakkaiden yhteyshenkilöitä, henkilöitä, jotka kuuluvat organisaatioihin, jotka Elenium Oy on katsonut potentiaalisiksi asiakkaiksi ja henkilöitä, jotka ovat itse antaneet suostumuksen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Tallennettavia tietoja ovat organisaatioon kuuluvan rekisteröidyn tiedot:
– Nimi
– Organisaatio ja asema
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Henkilön luovuttamat muut tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan henkilöltä itseltään, Elenium Oy:n verkkosivuilta, julkisista lähteistä, Suomen Asiakastieto Oy:n kaupallisista palveluista ja Elenium Oy:n tapahtumiin ja tapaamisiin osallistumisista.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Elenium Oy:n ulkopuolelle.

9. Ulkopuoliset tietojenkäsittelijät ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Teknisen toteuttamisen johdosta rekisterin sisältämiä tietoja saatetaan käsitellä tai säilyttää myös EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Henkilötietoja siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan EU:n komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen (Standard Contractual Clauses) mukaisesti.
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle siirrettävä tieto voi sisältää kaiken rekisterissä olevan tiedon.
Rekisterin tietoja käsittelee seuraavat ulkopuoliset tietojenkäsittelijät (suluissa ”EU”, jos käsittely tapahtuu EU:n sisällä):
– Ideamarkkinointi Oy (EU)
– Hubspot
– GetUp Consulting Oy (EU)

10. Rekisteröityjen oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva
– Tarkastusoikeus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 15): eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot.
– Oikeus tietojen oikaisemiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 16): Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
– Poisto-oikeus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 17): eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 18): eli oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan käsittelyä artiklan 18 mukaisissa tilanteissa.
– Tiedonsiirto-oikeus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 20): eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
– Vastustamisoikeus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 21): eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
– Valitusoikeus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 77) eli oikeus tehdä valitus, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
– Oikeus peruuttaa suostumus, mikäli käsittelyn oikeusperusteena on suostumus

11. Säilytysaika
Markkinointirekisterin sisältämät tiedot arvioidaan 2 vuoden välein, jolloin rekisteristä poistetaan tarpeettomat yritys- ja henkilötiedot.

12. Evästeet

Käytämme evästeitä (cookies) elenium.fi ja materialport.com -sivuilla, jotta voimme viestiä paremmin ja kohdentaa sekä kehittää palvelujamme.

Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeen avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun hän seuraavan kerran vierailee sivustolla. Eväste voi myös toimia tunnisteena, kun kävijä vierailee toisen toimijan sivustolla. Tällöin hänelle voidaan toisen toimijan sivulla näyttää mainosta, joka kytkeytyy evästeen tallentaneeseen sivustoon. Kävijän tunnistus sisältää tietoja käytetystä päätelaitteesta, tehdyistä valinnoista ja selailluista sivuista.
Evästeiden antaman tiedon perusteella voimme tarjota käyttäjälle kohdennettua sisältöä sekä helpottaa sivujen käyttöä.
Selaimen asetukset voivat estää evästeiden käytön. Muuttamalla asetuksia evästeet saa käyttöön tai pois käytöstä. Jos estät evästeiden käytön, saattaa se vaikuttaa verkkosivuston toimintaan.

Elenium.fi ja materialport.com verkkosivustoilla käytetään Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Näitä työkaluja hyödynnämme sivuston liikenteen seuraamiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.
Työkalujen avulla kerätty tieto saatetaan siirtää ja tallentaa näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. Google Analyticsin keräämät tiedot poistetaan 26 kuukauden kuluttua. Kerättyjä tietoja ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Google Analytics lisätietoja: https://policies.google.com/privacy?hl=fi ja https://support.google.com/analytics/answer/6004245