Work

Nykyaikaista jätehuoltokeskusten toiminnanohjausta.

Jätehuoltokeskusten operointi on aiemmin vaatinut useita eri järjestelmiä ja näiden välisiä integraatioita. Kuljetusyhtiöt ovat toimittaneet siirtoasiakirjoja paperisina tai eri siirtoasiakirjasovellusten kautta. Punnitusten yhteydessä on saatettu tarvita erillisiä lukijalaitteita ja tulostimia asiakkaan tunnistamiseen ja kuittien toimittamiseen. Laskutus on tehty siirtotiedostojen avulla osittain käsityönä. Viranomaisraportointi on vaatinut päivien tai jopa viikkojen käsityötä. Varastonhallintaa on tehty erillisten sovellusten avulla. 

MaterialPort Center siirtää kaiken tämän historiaan tarjoamalla modernin, pilvipalveluna toimivan SaaS-kokonaisratkaisun jätehuoltokeskusten operointiin. 

Kokonaisratkaisun avulla tehokkuutta toimintoihin

MaterialPort Center vastaa jätehuoltokeskuksen päivittäiseen operointiin liittyvistä toiminnoista, tärkeimpänä punnituksiin liittyvien ennakkotietojen keräämisestä ennakkoilmoittautumisten kautta, sähköisen siirtoasiakirjan muodostumisesta ja jätehuoltokeskuksessa tehtävien punnitustietojen keräämisestä, käsittelystä ja varastonhallinnasta. Tuettuna on myös itsepalvelupunnitus, joka mahdollistaa valittujen kuljetusyhtiöiden asioinnin ja punnitukset normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Tällöin punnitukset tekee kuljettaja mobiilisovelluksen kautta. 

MaterialPort Center sisältää laajat varastonhallinnan toiminnot, jotka tukevat monipuolisesti erilaisia jätteiden hyödyntämisprosesseja ja varastojen reaaliaikaista seurantaa. Koska kaikki jätevirtoja koskeva data on valmiina järjestelmässä, pystytään viranomais- ja muut raportit ottamaan järjestelmästä suoraan ulos aina tarpeen vaatiessa.

Helppoutta varastonhallintaan ja raportointiin

MaterialPort Center pitää sisällään laajat varastonhallinnan toiminnot. Varastonhallinnassa on käytettävissä seurantaa helpottavia työkaluja, kuten varaston iänlaskenta ja erilaiset määriteltävissä olevat hälytysrajat. Varastokirjanpito perustuu RD- ja EWC-luokitteluun ja mahdollistaa joustavan jätteenprosessoinnin määrittelyn niin jätehuoltokeskukseen saapuville jätteille, sisäiselle prosessoinnille kuin myös ulos lähteville tai myytäville lopputuotteille.

Varastosaldot päivittyvät reaaliaikaisesti kun uusia punnituksia on kirjattu järjestelmään. 

Sähköinen siirtoasiakirja käyttövalmiina ilman eri kustannusta

MaterialPort Centeriin muodostuu automaattisesti lain vaatimat sähköiset siirtoasiakirjat ennakkoilmoittautumisen kautta. Sähköinen siirtoasiakirja sisältää kaikki lain vaatimat tiedot.

Vuoden 2022 aikana MaterialPort Center integroituu Ympäristöministeriön sähköiseen siirtoasiakirjarekisteriin. MaterialPort Center sisältää valmiiksi kaikki vaaditut tiedot joten tarvetta rakentaa uusia integraatioita eri järjestelmien välille ei ole.

Lue lisää sähköisestä siirtoasiakirjasta!

Integrointi muihin järjestelmiin

MaterialPort Center sisältää valmiiksi integraatioita eri vaakajärjestelmiin ja uusien integraatioiden lisääminen onnistuu tarpeiden mukaan. 

Useimmissa tapauksissa MaterialPort halutaan kytkeä myös jo käytössä oleviin laskutusjärjestelmiin. Punnitustapahtuman päättymisen jälkeinen laskutukseen siirto ei vaadi erillisiä manuaalisia toimenpiteitä vaan toimii automatisoidusti. 

Muita integraatioita kolmansien osapuolten järjestelmiin on mahdollista rakentaa järjestelmään tarpeen mukaan. 

Lue lisää integraatiomahdollisuuksista! 

Yhteistyössä kehitetty

MaterialPort-tuoteperhe on kehitetty yhteistyössä viiden jätehuoltoyhtiöin kanssa. Mukana ovat olleet Lakeuden Etappi Oy, Pirkanmaan jätehuolto Oy, Vestia Oy, Rosk’n Roll Oy Ab ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Yhtiöt ovat vastanneet järjestelmän määrittelytyöstä yhdessä järjestelmän kehittäneen Elenium Oy:n kanssa. 

Yhteistyön lopputuloksena järjestelmästä on rakennettu parhaiten jätehuoltoyhtiöiden tarpeita vastaava järjestelmä, joka vastaa 2020-luvun lainsäädännön ja koko yhteiskunnan tarpeeseen lisätä kiertotaloutta ja tehokkuutta jätteiden prosessoinnissa ja kierrätyksessä. 

Work