Work

Monipuolinen ajoneuvojen kulunvalvontajärjestelmä erilaisiin ympäristöihin

MaterialPort Control on pilvipalveluna toimiva, SaaS-mallilla tarjottava ratkaisu teollisuusalueiden, parkkipaikkojen tai muiden puomeja tai portteja sisältävien alueiden kulunvalvontaan. MaterialPort Control pohjaa ajoneuvojen rekisterikilven tunnistamistietoon, jonka perusteella kulku sallitaan ja portit/puomit avataan automaattisesti joko kaikista tai osasta alueella olevista porteista sen mukaan millaisia kulkuoikeuksia ajoneuvolle on järjestelmässä annettu. Ajoneuvojen rekisterikilven tunnistamista varten on mahdollista hankkia erillinen, tunnistamiseen tarkoitetut kamerat sisältävä MaterialPort Lense -kokonaisratkaisu.

Kulunvalvontaratkaisu pieniin tai suurin tarpeisiin

Yksinkertaisimmillaan MaterialPort Control voi käyttää yhden puomin tai portin kanssa. Se  mahdollistaa haluttujen henkilöiden kuten työntekijöiden kulun alueelle rekisterikilven tunnistamisen jälkeen.  

Järjestelmään rakennetut säännöstöt mahdollistavat kuitenkin todella monipuoliset mahdollisuudet kontrolloida kaikkien portitettujen tai puomitettujen alueiden kulunvalvontaa. Kulunvalvonnan säännöstöt mahdollistavat myös automaattisen määräaikaisten kulkulupien myöntämisen sekä kellonaikoihin ja päivämääriin perustuvien lupien luonnin. Puomien avaaminen voidaan sallia myös mobiilisovelluksen kautta. Tarvittaessa alueen hallinnoija tai vartija voi avata portin etänä. Kaikista avauksista jää järjestelmän lokeihin merkinnät, joiden perusteella voi myöhemmin palata tarkistamaan, kuka alueella on ollut tiettynä ajankohtana.

Yksin tai yhdessä

MaterialPort Control -järjestelmä voidaan ottaa käyttöön täysin itsenäisenä kokonaisuutena tai lisätä helposti käyttöön laajennoksena MaterialPortin jo aiemmin käyttöön otettuun instanssiin.

Work