Work

Opastuksen ja mainonnan ratkaisut teollisuuteen

MaterialPort Signage on  mediatoistimen sisältävä sovelluskokonaisuus, jonka avulla voidaan helposti hallinnoida ulko- ja sisänäyttöjen staattisia tai dynaamisia sisältöjä. Sovellusta voidaan käyttää monipuolisesti eri kohteissa mainostamiseen tai opastukseen.

Palvelu tarjotaan avaimet käteen -periaatteella ja siihen sisältyy järjestelmän käyttöönotto, koulutus ja tukipalvelu. 

Kohdennettua opastusta tai mainontaa

Yhdessä MaterialPort Lense -rekisterikilven tunnistusratkaisun kanssa MaterialPort Signage mahdollistaa ajoneuvojen tunnistamiseen perustuvien mainosten tai opastuksen näyttämisen kohdennetusti halutuilla näytöillä.

Yksin tai yhdessä

MaterialPort Signage voidaan ottaa käyttöön täysin itsenäisenä kokonaisuutena tai lisätä helposti käyttöön laajennoksena MaterialPortin jo aiemmin käyttöön otettuun instanssiin.

Work