Work

Jätä paperiset siirtoasiakirjat historiaan

Jätteiden lain mukaiseen kuljetukseen tarvittava siirtoasiakirja muodostuu MaterialPort-järjestelmässä sähköisesti. Sähköisen siirtoasiakirjan luonti alkaa, kun jätteen tuottaja tai sopimuksen mukaan kuljetusyhtiön edustaja tekee järjestelmään uuden, jätehuoltokeskukseen toimitettavaa kuormaa koskevan ennakkoilmoituksen. Ilmoitus sisältää tiedot tuotavasta jätteestä EWC-koodeittain. Varsinaisesti siirtoasiakirja valmistuu, kun kuljettaja ennen ajamaan lähtöään kuittaa kuorman kuljetukseen. Tämän jälkeen siirtoasiakirja on helposti esitettävissä suoraan mobiilisovelluksesta. 

Sähköisen siirtoasiakirjan käyttöä helpottavat valmiit asiakirjamallit, joiden avulla uuden siirtoasiakirjan luonti on nopeaa ja helppoa, eikä kuorman kuljettajalta vaadita vaivalloista lomakkeen täyttöä.

MaterialPort Center integroituu Ympäristöministeriön sähköiseen siirtoasiakirjarekisteriin rekisterin teknisen toteutuksen valmistuttua. MaterialPort Center sisältää valmiiksi kaikki vaaditut tiedot, joten tarvetta rakentaa uusia integraatioita eri järjestelmien välille ei ole.

Sähköinen siirtoasiakirja on sisäänrakennettu ja lisämaksuton ominaisuus MaterialPort -järjestelmässä.

Work