18 tammikuun, 2022 IT Elenium

Uusi yhteistyö alkaa

Uusi MaterialPort yhteistyö alkaa

Elenium on aloittanut yhteistyön Mustankorkea Oy:n kanssa, joka on Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Mustankorkea huolehtii 174 900 kuntalaisen jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta. Yhteistyökumppanimme tärkeimpiä tehtäviä on kehittää alueen jätehuoltoa kohti kiertotaloutta ja edistää jätteiden lajittelua.

Elenium toimittaa kevään aikana Mustankorkea Oy:lle monipuolisen MaterialPort -kokonaisuuden jätekeskuskäyttöön. Kokonaisuus sisältää jätekeskuksen vastaanottotoiminnot, mm. sähköisen siirtoasiakirjan, punnitus toiminnot,  kulunvalvontajärjestelmän ja rekisterikilven tunnistuksen.

Odotamme innolla yhteistyötä!